Ahli Takhrij

From WikiMu
Revision as of 14:31, 31 October 2021 by Adim Paknala (talk | contribs) (←Membuat halaman berisi 'Ulama-ulama mujtahid yang berijtihad hanya mencari pendapat dan alasan-alasan dalam suatu mazhab tertentu untuk menghilangkan kejanggalan dan kesamaran. (Lasa Hs)')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Ulama-ulama mujtahid yang berijtihad hanya mencari pendapat dan alasan-alasan dalam suatu mazhab tertentu untuk menghilangkan kejanggalan dan kesamaran. (Lasa Hs)