Ahli Takhrij

From WikiMu
Jump to navigation Jump to search

Ulama-ulama mujtahid yang berijtihad hanya mencari pendapat dan alasan-alasan dalam suatu mazhab tertentu untuk menghilangkan kejanggalan dan kesamaran. (Lasa Hs)